ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
น้ำประปา ( 1 )
100.00%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%