หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลชนแดน
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 6 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม [ 6 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม [ 6 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 6 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2   
 
   
  เทศบาลตำบล
  ชนแดน
   
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
   
 
   
  Chondaen
  Municipality