หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลชนแดน
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติอำเภอ
 
"อำเภอชนแดน" เดิมเป็นท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เมื่อมีราษฎรอพยพมาตั้ง บ้านเรือนในระหว่าง เขตแดนมากขึ้นจึงเรียกว่าหมู่บ้านชนแดนต่อมาทางราชการ ได้พิจารณาจัดตั้งเป็นตำบลในเขตปกครอง ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องจากท้องที่ตำบลชนแดนอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก ยากแก่การดูแลทุกข์สุขของราษฎร
 
กระทรวงมหาดไทยจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2460 ประกอบด้วยตำบลชนแดนตำบลท่าข้าม ตำบลดงขุย และได้โอนท้องที่ตำบลวังโป่ง อำเภอนครป่าหมาก จังหวัดพิษณุโลก มารวมขึ้นกับกิ่งอำเภอชนแดน รวม 4 ตำบล เมื่อมีราษฎรหนาแน่นมากขึ้นทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชนแดน ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2499 โดยเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอชนแดน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็น อำเภอชนแดน
วันที่ 20 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลชนแดน ในท้องที่บางส่วนของตำบลชนแดน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2507 จัดตั้งสุขาภิบาลดงขุย ในท้องที่บางส่วนของตำบลดงขุย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2511 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณฺ์ โดยโอนพื้นที่ตำบลท้ายดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มาขึ้นกับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าข้าม ในท้องที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม
วันที่ 21 เมษายน 2524 ตั้งตำบลพุทธบาท แยกออกจากตำบลชนแดน
วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลบ้านกล้วย แยกออกจากตำบลดงขุย
วันที่ 5 ตุลาคม 2525 โอนพื้นที่หมู่ 1 บ้านชนแดน (ในขณะนั้น) ของตำบลพุทธบาท ไปตั้งเป็นหมู่ 4 บ้านชนแดน ของตำบลชนแดน ดังเดิม
วันที่ 5 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลซับเปิบ แยกออกจากตำบลวังโป่ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2526 แยกพื้นที่ตำบลวังโป่ง ตำบลท้ายดง และตำบลซับเปิบ อำเภอชนแดน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังโป่ง ขึ้นกับอำเภอชนแดน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 ตั้งตำบลวังหิน แยกออกจากตำบลท้ายดง
วันที่ 8 มีนาคม 2531 จัดตั้งสุขาภิบาลวังโป่ง ในท้องที่บางส่วนของตำบลวังโป่ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน เป็น อำเภอวังโป่ง
วันที่ 17 สิงหาคม 2533 ตั้งตำบลวังศาล แยกออกจากตำบลท้ายดง และตำบลวังโป่ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลซับพุทรา แยกออกจากตำบลชนแดน
วันที่ 9 ตุลาคม 2535 ตั้งตำบลตะกุดไร แยกออกจากตำบลดงขุย
วันที่ 26 มกราคม 2536 ตั้งตำบลศาลาลาย แยกออกจากตำบลท่าข้าม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลชนแดน สุขาภิบาลดงขุย และสุขาภิบาลท่าข้าม เป็นเทศบาลตำบลชนแดน เทศบาลตำบลดงขุย และเทศบาลตำบลท่าข้าม ตามลำดับ
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลชนแดน ตั้งอยู่ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลชนแดน ต่อมาได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลชนแดน เมื่อพุทธศักราช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ปัจจุบันมี นายปรัชญา ประเสริฐผล เป็นนายกเทศมนตรี
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลชนแดน ตั้งอยู่ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 0.708 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากหลัก กม. ที่ 49.850 ของทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ไป ทางทิศเหนือเป็นระยะ
250 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงสาย
ตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ไปทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
จดฝั่งตะวันตกของคลองห้วยหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
ทิศใต้ ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก ของคลองบุษบงไป
ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ถึงปากคลองน้ำไหลฝั่งตะวันตก
ตรงที่บรรจบกับคลองบุษบง ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือของคลอง
ห้วยหินเหล็กไฟไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกถึงฝั่งเหนือของ
คลองบุษบง ตรงที่บรรจบกับคลองห้วยหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
 
แผนที่
 
 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากหลัก กม. ที่ 49.850 ของทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์
ไป ทางทิศเหนือเป็นระยะ 250 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ไปทางทิศตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้ จดฝั่งตะวันตกของคลองห้วยหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไป
ทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
1
2
3
4
5
6
8
9
7
10
11
12
จากหลักเขตที่ 2
เลียบตามฝั่งตะวันตก
และฝั่งเหนือของ
คลองห้วยหินเหล็กไฟ
ไปทางทิศใต้
และทิศตะวันตก
ถึงฝั่งเหนือของ
คลองบุษบง ตรงที่บรรจบกับ
คลองห้วยหินเหล็กไฟ
ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตก ของคลองบุษบงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้
ถึงปากคลองน้ำไหลฝั่งตะวันตก ตรงที่บรรจบกับคลองบุษบง ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
 

ชุมชนที่ 1 ชุมชนพัฒนา
ชุมชนที่ 2 ชุมชนฟ้าใหม่

ชุมชนที่ 3 ชุมชนสร้างสรรค์ร่วมพัฒนา
ชุมชนที่ 4 ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ชุมชนที่ 5 ชุมชนวัดพระพุทธบาท
ชุมชนที่ 6 ชุมชนพระพุทธบาทชนแดน

ชุมชนที่ 7 ชุมชนพ่อค้าชนแดน
ชุมชนที่ 8 ชุมชนแสนสุข

ชุมชนที่ 9 ชุมชนลูกเจ้าพ่อธรรมญา
ชุมชนที่ 10 ชุมชนร่วมใจสร้างสรรค์พัฒนา

ชุมชนที่ 11 ชุมชนร่วมพัฒนาสามัคคี
ชุมชนที่ 12 ชุมชนคลองบุษง
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,568 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,843 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65

หญิง จำนวน 1,725 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 3,568 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 

  เทศบาลตำบลชนแดน อำเภออุชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ : 056-761-324 โทรสาร : 056-761-111  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชนแดน  
  จำนวนผู้เข้าชม 4,494,069 เริ่มนับ 20 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10